Konfiguracja programu pocztowego

Windows Mail

 


Uruchamiamy program Windows Mail

 

Klikamy „Konta”„adres e-mail”

 


 

 

 

Kolejno wypełniamy:

 

Adres email: Tu wpisujemy swój adres e-mail

Hasło: Tu poprawnie wpisujemy swoje hasło

Nazwa wyświetlana: Tu wpisujemy swoje Imię i Nazwisko

 

Oraz zaznaczamy „skonfiguruj ustawienia serwera ręcznie”

 


 

klikamy „Dalej”

 

 

Kolejno konfigurujemy

 

Informacje o serwerze poczty przychodzącej:

„Typ serwera”:  POP

„Adres serwera”:  poczta.um.nowytarg.pl

 

Informacje o serwerze poczty wychodzącej:

„Adres serwera”:  poczta.um.nowytarg.pl

Port: 587

oraz zaznaczamy „Wymaga uwierzytelnienia”

 


 

klikamy „Dalej” i „Zakończ”

 

Gratuluje właśnie skonfigurowałeś Windows Mail

 

 

UWAGA:  W polu „Nazwa konta” można wprowadzić nazwę użytkownika lub adres email otrzymany od administratora.