Konfiguracja programu pocztowego

Thunderbird

 

Uruchamiamy Program Thunderbird

 


a następnie klikamy: „Utwórz Nowe Konto”

 


 

 

               

 

 

 Po wyborze nowego konta wypełniamy podstawowe dane:

Imię i Nazwisko: Tutaj wpisujemy swoje Imię i nazwisko

Adres e-mail: Tutaj wpisujemy swój pełny adres email

Hasło: Tutaj dokładnie wpisujemy swoje hasło

 


 

I klikamy

„KONTYNUUJ”

 

 

W nowym oknie wybieramy

„Edytuj”

 


 

 

 

 

 konfigurujemy program tak jak widać na poniższym rysunku:

Serwer poczty przychodzącej: poczta.um.nowytarg.pl → POP → 995 → SSL/TLS

Serwer poczty wychodzącej: poczta.um.nowytarg.pl → SMTP → 587 → SSL/TLS

 


 

Pozostałem pola powinny odpowiadać tym na powyższym rysunku.

 

Po skonfigurowaniu pól klikamy przycisk

„Testuj konfigurację ponownie”

 

 

UWAGA:  W polu „Nazwa konta” można wprowadzić nazwę użytkownika lub adres email otrzymany od administratora.

 

a następnie „Utwórz Konto”

 


 

 

 

 

 

 

 

Gratuluje właśnie skonfigurowałeś Thunderbird